İngiltərə Dil Məktəbləri

İNGİLTƏRƏDƏ DİL TƏHSİLİ

İngiltərədə olan dil məktəbləri olduqca köklü və yüksək keyfiyyətlidir.İngiltərədə dil təhsili alaraq "Kraliça" kimi İngiliscə danışma qabiliyyətinə sahib olmaqla qalmaz eyni zamanda ənənələrinə bağlı bu möhtəşəm ölkənin mədəniyyətini müşahidə şansına sahib olarsınız.

ƏNƏNƏ və TEXNOLOGİYA

İngiltərə, təbii mənzərələrə sahib röya kimi kəndlərin, böyüklü kiçikli tarixi şəhərlərin, ənənəvi ölkə əsərlərinin, qalaların, nəfəs kəsən qayalıqların və geniş düzənliklərin bir yerdə olduğu təbiət möcüzəsidir. Ətraflı texnologiyası, dünya tərəfindən məşhur məktəb və universitetləri, şəkil, elm, memarlıq, idman, alver, iş dünyası və kral ailəsinin də iştirak etdiyi olduqca müvəffəqiyyətli bir qarışıqdır.

SOLDAN GEDƏN AVTOMOBİLLƏR

İİngiltərə, hər ziyaretçisini həyəcanlandıran biləcək bir keçmişə malikdir.İngilislər sahib olduqları mənzərələri kimi müxtəlif və özünəməxsus insanlardır.Qonaqlar istiqanlıqla qarşılanır. . Keskin müşahidə və ironiya gücünə sahib olan Fransız yazıçı Pierre Daninos, İngilis həyat tərzini bu şəkildə izah edir: "İngilislər belə soyuq bir tərzə sahib olmalarını şöminelerine borcludurlar.İnsanlar orada ayaklarını ıisiderkən soyuqluqlarını  qorumaya davam ede bilirler." Kiçik sahəyə baxmayaraq 60 milyon yaşaydığl bir yerdir, özlərinə məxsus xüsusiyyətləri ilə bölgəyə müxtəliflik gətirirlər. İngilislərin bu xüsusiyyətləri də Avropalı digər xalqlar arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq yaradır.Bu səbəblə Avropada gündəlik xalq dilində "İngiltərə üçün İngilis kanalı hələ Atlantikaya  qədər genişdir" şəklində İngilislərin sahib olduqları fərqli baxış bucaqlarını göstərməyə çalışan bir ümumiləşdirmə vardır.

İNGİLTƏRƏ'DƏ DİL MƏKTƏBİ

İngiltərədə dil təhsili üçün seçə biləcəyiniz bir-birindən fərqli şəhərlər mövcuddur.Hər şəhərin özünə görə təqdim etdiyi imtiyazlar üçün şəhərlər qisiminə göz atmadan qərar verməyin.Unutmayın İngiltərə yalnız Londondan ibarət deyil! Xarakterinizə ən uyğun şəhər və məktəbi müəyyən etmək üçün danışmanlarımızla görüşün.

Məsləhət xəttimiz: 00 90 212 231 25 43

Məlumat İstə

Xaricdə Təhsil- Məlumat İstə!


Pulsuz Broşur

Pulsuz Broşur İstə!


Birə-bir Görüşmə İstəyin

Birə-bir Görüşmə İstəyin.