University of Warwick

دانشگاه وارویک در سال ۱۹۶۵ تشویق نامه ی سلطنتی بریتانیا Royal Charter of Incorporation را دریافت کرده است. کمپ این دانشگاه در مکانی بین شهر کاونتری و وارویک تاسیس گردید. کمپ دانشگاه وارویک پیشروترین دانشگاه انگلیس در شهر کاونتری واقع شده است.

دانشگاه وارویک در سال ۱۹۶۴ اولین درخواست پذیرش کارشناسی ارشد خود را قبول کرد. در اکتبر ماه ۱۹۶۵، ۴۵۰ دانشجوی فارغ التحصیل دوره ی کارشناسی داشته است و در اکتبر ماه ۲۰۰۷ دانشگاه ۲۰۲۰۰ دانشجو داشته است.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.


اطلاعات آنلاین

رده بندی
جهانی
79
رتبه ی کشوری
10
تاریخچه
1965
دوره ها
متوسط هزینه های
سالانه ی تحصیل

دانشگاه وارویک در قلب انگلیس، در منطقه ای نزدیک شهر کاونتری کمپ خود را تاسیس کرد. دوره های دانشگاه وارویک در ۴ دانشکده ی هنر،علوم انسانی، پزشکی، علوم و فنون در ۳۰ دپارتمان مختلف برگزار می نماید. 

هزینه ی دوره های کارشناسی در دانشگاه وارویک ۱۹۰۰۰ پوند، هزینه ی دوره های کارشناسی ارشد در دانشگاه وارویک ۲۷۰۰۰ پوند می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و اخذ پذیرش از دانشگاه وارویک همین حالا به آژانس رسمی این دانشگاه موسسه ی Studybritish تماس حاصل نمایید. 

موسسات پیشنهادی