Bristol

با توجه به وجود دانشگاه بریستول، شما می توانید در دوره های زبان مانند زبان انگلیسی عمومی، انگلیسی فشرده، زبان انگلیسی مشاغل و آمادگی آزمون های آکادمیک (IELTS / TOEFL) که یک محیط دانشجویی ایده آل ارائه می گردد، شرکت کنید.

برای انتخاب مناسب ترین دوره، از میان دوره های زبان انگلیسی عمومی، زبان انگلیسی فشرده، آمادگی آزمون های بین المللی نظیر IELTS, TOFEL و زبان انگلیسی مشاغل از میان کالج های زبان انگلیسی متعددی که این دوره ها را ارائه می نمایند  مشاوران موسسه ی Studybritish با سال ها تجربه ی اعزام دانشجو در کنار شما خواهند بود.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.