دوره های تابستانی تنیس

زمانی که سخن از دوره های تابستانی به میان می آید اولین موردی که به ذهن می رسد تقویت مهارت زبان های خارجی است در صورتی که دوره های تابستانی فقط در دوره های زبان خلاصه نمی شود، دوره های تابستانی در کنار تقویت مهارت های زبان های خارجی به صورت خاص مهارت ورزشی و یا هنری مورد علاقه ی دانش آموزان را با تمرین با مربیان حرفه ای در رشته های مختلف ورزش ها و هنری تقویت می نماید. کمپ های تنیس در خارج از کشور در عین حال که تکنیک های حرفه ای ورزش مورد علاقه ی فرزندتان را آموزش می دهد به تقویت زبان انگلیسی هم کمک می نماید.

گزینه های دوره های تابستانی تنیس در انگلستان

  • Nike Tennis Camp, London

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.