دانشگاه های برتر دنیا

بر اساس رده بندی جهانی سال ۲۰۱۸ توسط موسسه ی Times Higher Education برترین دانشگاه های دنیا بر اساس معیارهایی نظیر کیفیت آموزشی، تحقیقات، رضایت دانشجویان، دیدگاه بین المللی و ۱۳ عامل دیگر به شرح زیر می باشد.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2018

COUNTRY

UNIVERSITY

1

UK

University of Oxford
2

UK

University of Cambridge

=3

USA

California Institute of Technology

=3

USA

Stanford University

5

USA

Massachusetts Institute of Technology

6

USA

Harvard University

7

USA

Princeton University

8

UK

Imperial College London

9

USA

University of Chicago

=10

SWISS

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich

=10

USA

University of Pennsylvania

12

USA

Yale University

13

USA

John Hopkins

15 USA

University of California, Los Angeles

16 UK

UCL

17 UK

Duke University

18 USA

University of California, Berkeley

19 USA

Cornell University

20 USA

Northwestern University

21 USA

University of Michigan

22 SINGAPORE

National University of Singapore

23

CANADA

University of Toronto

24

USA

Carnegie Mellon University

=25

UK

London School of Economics and Political Science

=25

USA

University of Washington

=27

UK

University of Edinburgh

=27

USA

New York University

=27

CHINA

Pekin University

30

CHINA

Tsinghua University

31

USA

University of California, San Diego

32 AUSTRALIA

University of Melbourne

33

USA

Georgia Institute of Technology

33

KANADA

University of British Columbia

=34

GERMANY

LMU Münih

36

UK

King’s College London

37

USA

University of Illinois at Urbana-Champaign

=38

SWISS

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

=38

SWEDEN

Karolinska Institute

40

HONG KONG

University of Hong Kong

41

GERMANY

Technical University of Munich

42

CANADA

McGill University

43

USA

University of Wisconsin-Madison

44

HONG KONG

Hong Kong University of Science and Technology

45

ALMANYA

Heidelberg University

46

JAPON

The University of Tokyo

48 AUSTRALIA

Australian National University

49

USA

University of Texas at Austin

50

USA

Brown Universiy

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.