دانشگاه های برتر انگلستان

بر اساس رده بندی سال ۲۰۱۸ توسط موسسه ی Times Higher Education دانشگاه های انگلستان در رده بندی جهانی کجا قرار گرفته اند؟

University of Oxford و University of Cambridge جایگاه خود را در رده های اول و دوم به مانند سال های قبل حفظ نموده اند، همچنین دانشگاه های موفق اسکاتلند مانند University of Edinburgh, Glasgow University, University of Abredeen و St Andrew در بین ۲۵ دانشگاه برتر دنیا جای دارند.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2022 UK RANKING 2022 CITY/ STATE UNIVERSITY
1 1 Oxford University of Oxford
5 2 Cambridge University of Cambridge
12 3 London Imperial College London
18 4 London University College London
27 5 London London School of Economics and Political Science
30 6 Edinburgh University of Edinburgh
35 7 London King’s College London
50 8 Manchester University of Manchester
78 9 Warwick University of Warwick
86 10 Glasgow University of Glasgow
92 11 Bristol University of Bristol
105 12 Birmingham University of Birmingham
110 13 Sheffield University of Sheffield
117 14 London Queen Mary University London
122 15 Lancaster Lancaster University
124 16 Southampton University of Southampton
127 17 Leeds University of Leeds
141 18 Nottingham University of Nottingham
143 19 Exeter University of Exeter
146 20 Newcastle Newcastle University
151 21 Brighton University of Sussex
158 22 Aberdeen University of Aberdeen
162 23 Durham Durham University
169 24 York University of York
178 25 Liverpool University of Liverpool
182 26 Norwich University of East Anglia
185 27 Leicester University of Leicester
189 28 Cardiff Cardiff University
201-250 29 Bath University of Bath
201-250 30 Brighton Brighton and Sussex Medical School
201–250 31 Dundee University of Dundee
201–250 32 Belfast Queen's University Belfast
201–250 33 Reading University of Reading
201–250 34 London St George's University of London
201–250 35 St Andrews University of St Andrews
201–250 36 Surrey University of Surrey
251–300 37 Swansea Swansea University
301–350 38 Cambridge Anglia Ruskin University
301–350 39 Colchester University of Essex
301–350 40 Stirling University of Stirling
351–400 41 London Birkbeck, University of London
351–400 42 Bournemouth Bournemouth University
351–400 43 London Brunel University London
351-400 44 London City,University of London
351–400 45 Canterbury University of Kent
351-400 46 Loughborough Loughborough University
351-400 47 Egham Royal Holloway University of London
401-500 48 Birmingham Aston University
401-500 49 London Goldsmiths University of Lonodn
401-500 50 Edinburgh Liverpool John Moores University
401-500 51 London Middlesex University
401–500 52 London Northumbria University
401–500 53 Plymouth University of Plymouth

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.


United Kingdom دانشگاه ها