دانشگاه های برتر دنیا

بر اساس رده بندی جهانی سال ۲۰۱۸ توسط موسسه ی Times Higher Education برترین دانشگاه های دنیا بر اساس معیارهایی نظیر کیفیت آموزشی، تحقیقات، رضایت دانشجویان، دیدگاه بین المللی و ۱۳ عامل دیگر به شرح زیر می باشد.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2022

COUNTRY

UNIVERSITY

1

UK

University of Oxford
2

USA

California Institute of Technology

2

USA

Harvard University

4

USA

Stanford University

5

UK

University of Cambridge

5

USA

Massachusetts Institute of Technology

7

USA

Princeton University

8

USA

University of California Berkeley

9

USA

Yale University

10

USA

The University of Chicago

11

USA

Columbia University

12

UK

Imperial College London

13

USA

John Hopkins University

13 USA

University of Pennsylvania

15 SWITZERLAND 

ETH Zurich

16 CHINA

Peking University

16 CHINA

Tsinghua University

18 CANADA

University of Toronto

18 UK

UCL

20 USA

University of Los Angeles

21 SINGAPORE

National University of Singapore

22

USA

Cornell University

23

USA

Duke University

24

USA

University of Michigan Ann Arbor

24

USA

Northwestern University

26

USA

New York University

27

UK

London School of Economics and Political Science

28

USA

Carnegie Mellon University

29

USA

University of Washington

30

UK

University of Edinburgh

30 HONG KONG

University of Hong Kong

32

GERMANY

LMU Munich

33

AUSTRALIA

University of Melbourne

34

USA

University of California San Diego

35

UK

King’s College London

35

JAPAN

The University of Tokyo

37

CANADA

University of British Columbia

38

GERMANY

Technical University of Munich

39

SWEDEN

Karolinska Institute

40

SWITZERLAND

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

40

CANADA

Paris Sciences et Lettres PSL Research University Paris

42

GERMANY

Heidelberg University

42

BELGIUM

KU Leuven

44

CANADA

McGill University

45

USA

Georgia Institute of Technology

46 SINGAPORE

Nanyang Technological University Singapore

47

USA

University of Texas at Austin

48

USA

University of Illinois at Urbana Champaign

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.