UK - Short-term Student Visa

ویزای Short-term Student Visa مختص افرادی است که در دوره های زبان انگلیسی عمومی و یا تخصصی مشاغل به مدت ۶ ماه و یا حداکثر ۱۱ ماه شرکت می کنند.

دانشجویان برای درخواست این نوع ویزا ملزم به اثبات سطح زبان خود نمی باشند، در صورتی که سطح دانش زبان انگلیسی متقاضی پایین و یا متوسط به پایین باشد، باید اقدام به گرفتن این ویزا نماید. پس از پایان دوره، این ویزای دانشجویی نیز به پایان رسیده است و دانشجو باید به کشور خود بازگردد. در واقع این نوع ویزا قانون خاصی ندارد و متقاضی باید افسر ویزا را قانع کند که به کشور خود باز می گردد.

تمام مراحل ویزا نظیر گرفتن وقت مصاحبه سفارت، پرداخت هزینه های درخواست ویزا و تکمیل فرم ها به صورت انلاین صورت می گیرد. در روز ملاقات شخص به همراه مدارک شخصی خواسته شده و فرم های پرینت شده به محل تعیین شده برای تحویل مدارک و انجام مراحل انگشت نگاری مراجعه نماید.

هزینه ویزا:

هزینه درخواست این ویزا ۱۳۳ USD می باشد.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.