Xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyun 2008-ci il tarixli, 128 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydaları”nın 1.5-ci və 4-cü bəndlərinə əsasən Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın 15.05.2013-cü il tarixli, 48 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 2013-2014-cü tədris ili üçün 22 may–15 avqust 2013-cü il tarixlərində sənədlərin qəbulunu həyata keçirəcəkdir.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyun 2008-ci il tarixli, 128 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydaları”nın 1.5-ci və 4-cü bəndlərinə əsasən Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın 15.05.2013-cü il tarixli, 48 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 2013-2014-cü tədris ili üçün 22 may–15 avqust 2013-cü il tarixlərində sənədlərin qəbulunu həyata keçirəcəkdir.

Məlumat İstə

Xaricdə Təhsil- Məlumat İstə!


Pulsuz Broşur

Pulsuz Broşur İstə!


Birə-bir Görüşmə İstəyin

Birə-bir Görüşmə İstəyin.