Ingiltərədə Doktorantura

İngiltərədə doktorantura oxumaq , iş dünyası ilə birbaşa əlaqə qurmaq və karyera inkişafı üçün böyük bir fürsətdir.
Aspirantura proqramları öz maraq sahənizdə iş tapmaq üçün böyük bir fürsətdir. Aspirantura (PhD) dərəcəsi ümumiyyətlə 3 ildə tamamlanır. Tələbələr bir alimin yoxlamasında, öz seçdikləri sahədə araşdırmalarını tamamlayaraq Aspirantura tezislərini yazarlar.


İki doktorantura dərəcəsi vardır; 

İlk doktorantura dərəcəsi PhD və ya DPhil (Doctor of Philosophy) olaraq ikiyə ayrılır. Bir araşdırma dərəcəsi olan bu iş, fən elmləri, ictimai elmlər və gözəl sənətlər sahələrində alına bilir. Lakin bu iş sahələri, PhD ünvanının yanında göstərilmir. Normal şərtlər altında PhD təhsili müvəffəqiyyətli bir bakalavr təhsilinin ardından ən az üç illik bir işi tələb edir. Ancaq, müəyyən bir araşdırma mütəxəssisliyi və ya magistr diplom olmadan dərhal doktoraya başlamaq o qədər də mümkün olmur

İngiltərə universitetlərinin çoxu, daha əvvəl bir magistr araşdırma təcrübəsi olmayan PhD namizədlərinin, əvvəl MPhil (Master of Philosophy) və ya bənzəri bir araşdırma proqramına qeydiyyat etdirib, bu proqramda qənaətbəxş bir irəliləmə görüldüyündə də PhD qeydinə keçid etdirilməkdədir.
İkinci doktorantura dərəcəsi Yüksək Aspirantura olaraq adlandırılmaqdadır. Bu dərəcə, müəyyən bir elm sahəsində əhəmiyyətli iştirak etmiş və seçmə bir akademik keçmişi olan kəslərə, daha əvvəl nəşr olunmuş akademik işləri əsas alınaraq verilir.
İngiltərədəki universitetlər, akademik proqramlara qəbul və bu proqramların məzmun və şərtləri mövzusunda öz düzənləmələrini etmə səlahiyyətinə sahibdirlər. The Privy Council, universitetlərə doktoranturaya qəbul olmaq üçün bütün akademik dərəcələri vermə səlahiyyətinə məxsusdur. Olduqca məhdud sayda da olsa, Kral İnstitutu (The Royal Institution) kimi bəzi araşdırma təşkilatları da doktorantura işləri həyata keçirilə bilər. Bu tip təşkilatların adları Təhsil Nazirliyin (Department for Education-DFE) nəşr olunmaqdadır.

Milli bir düzənləmə olmamasına qarşı, doktorantura proqramları üçün tələbələrə məsləhət edə biləcək səviyyədə təcrübəli müəllimlər lazımdır. İlgili keyfiyyət və standartlar, yüksək təhsil qurumları arasındakı keyfiyyet qəbul sistemi (system of quality audit) və xarici müşahidəçi sistemi (external Examiner system) ilə təyin olunmuşdur. Bu mövzudakı əsaslar Yüksək Təhsil Keyfiyyət heyəti (Higher Education Quality Council-HEQC) tərəfindən bütün təşkilatlar adına nəşr olunmaqdadır.

Məlumat İstə

Xaricdə Təhsil- Məlumat İstə!


Pulsuz Broşur

Pulsuz Broşur İstə!


Birə-bir Görüşmə İstəyin

Birə-bir Görüşmə İstəyin.