Birleşmiş Krallığı Yaxından Tanıyaq

Birləşmiş Krallıqmı, İngiltərə, yoxsa Böyük Britaniyamı? Bir ölkə və istifadə edilən birdən çox ad ... Sözü edilən yerlərin hamısı eynidirmi  yoxsa bir-birindən tamamilə fərqli yerlərmi? Bəzən bir İngilisin və ya bir Şotlandiyalının  belə yanıla biləcəyi bu anlayışlara bir az açıqlıq gətirsək?

Bütün qarışıqlıq, siyasi bölgə adlarının; bir mənada dövlətlərin, coğrafi bölgələrə verilən ifadələrlə bir-birinə qarışdırılmasından qaynaqlanır. Başqa bir deyişlə, siyasi terminlərin dövlət adları olaraq düşünülməsi lazım olarkən, coğrafi terminlər ilə olan bənzərliklər, vəziyyəti çətinləşdirir.

Siyasi bir termin olan Birləşmiş Krallıq, əslində tək bir ölkə kimi görünsə də, 4 fərqli ölkənin birləşməsindən meydana gəlir. Aşağıdakı xəritə üzərində də göstərildiyi kimi Birləşmiş Krallıq, İngiltərə, Şotlandiya, Şimali İrlandiya və Uels ölkələrinin hamısını əhatə edən müstəqil bir dövlətdir.

 

picture 30

 

Bu səbəbdən Birləşmiş Krallığı  tək bir ölkə olaraq deyil 'birdən çox ölkədən ibarət olan ölkələr birliyi' olaraq düşünmək işləri asanlaşdıra bilər. Hər nə qədər haqqında danışılan ölkələrin vətəndaşları Britaniya vətəndaşı pasportuna sahiblərsə də, Britanyalı olaraq bilinmək çox da xoşlarına gəlmir. Şotland, İngilis, Gallerli, və ya Şimali İrlandiyalı terminləri bu nöqtədə seçim edilməsi lazım olan terminlər ola bilər.

Siyasi mənada 'Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı "olaraq bilinsə də, Böyük Britaniyanın yalnız olduğu coğrafi bölgəni təyin etmək üçün istifadə edilən bir termindir. Digər bir deyişlə Şotlandiya, İngiltərə və Uels ölkəsinin olduğu quru parçasının adı 'Böyük Britaniya' olaraq keçməkdədir.

Coğrafi mənada isə; İrlandiya və Böyük Britaniya adaları, 'Britaniya adaları' olaraq bilinir. Adından da aydın olacağı kimi Britaniya komanda adalarının ən böyüyü Böyük Britaniyanındır.

İrlandiya isə sanıldığı kimi siyasi bir anlayış deyil, bu səbəbdən dövlətin adı olaraq düşünülməməlidir. İrlandiya da eyni Böyük Britaniya kimi coğrafi bir termindir və hətta İrlandiya adası üzərində Birləşmiş Krallığın bir hissəsi olan Şimali İrlandiya və İrlandiya Respublikası var. 'İrlandiyalı' sözü, Birləşmiş Krallığın parçası olan Şimali İrlandiya vətəndaşları üçün deyil, tam əksinə Birləşmiş Krallıqda müstəqil bir dövlət olan İrlandiya Respublikası vətəndaşları üçün istifadə edilən bir termindir.

Son olaraq Avropa Qitəsində yer almamış olsa da, həm Birləşmiş Krallıq, həm də İrlandiya Respublikası, Avropa Birliyində yer almaqdadır. Bu səbəbdən Birləşmiş Krallıqdan alacağınız tək bir viza, sizə İngilis dilində danışılan birdən çox ölkənin qapılarını açacaq. Birləşmiş Krallıq haqqında maraqlı məlumatları əldə ütmək üçün,bu linkdə yazılanlara  göz atmanızı məsləhət görürük.

Məlumat İstə

Xaricdə Təhsil- Məlumat İstə!


Pulsuz Broşur

Pulsuz Broşur İstə!


Birə-bir Görüşmə İstəyin

Birə-bir Görüşmə İstəyin.