Amerikada Dil Məktəbini Necə Seçməliyəm?

StudyBritish təhsil məsləhətçiləri hər il edilən nizamlı ziyarətlər və gedən şagirdlərimizin məmnuniyyətləri çərçivəsində məktəblərin aktual vəziyyətlərini yaxından təqib etməkdə və sizlərə ən aktual və həqiqi məlumatları verə bilməkdədir.


 StudyBritish təhsil məsləhətçiləri hər il edilən nizamlı ziyarətlər və gedən şagirdlərimizin məmnuniyyətləri çərçivəsində məktəblərin aktual vəziyyətlərini yaxından təqib etməkdə və sizlərə ən aktual və həqiqi məlumatları verə bilməkdədir.
Amerikada dil təhsili xüsusi dil məktəbləri tərəfindən verilir. Bununla birlikdə universitetlər və ya dövlət kollecləri tərəfindən təqdim dil təhsil proqramları da vardır.

Amerikada dil məktəblərinin ACCET, AAIEP, ALTO kimi təşkilatlara üzvlüyü keyfiyyətləri mövzusunda bir göstəricidir. Bu və bənzəri təşkilatlara üzv olan məktəblər müəllim, tədris planı, fiziki mühit, tələbə xidmətləri kimi mövzularda bir ardıcıl keyfiyyət standartına sahib olub olmadıqları mövzusunda yoxlanılır. Bu təsdiq və üzvlüklər müəyyən bir standarta zəmanət verib, çox ciddi keyfiyyəti ilə fərq yaradır.

Məlumat İstə

Xaricdə Təhsil- Məlumat İstə!


Pulsuz Broşur

Pulsuz Broşur İstə!


Birə-bir Görüşmə İstəyin

Birə-bir Görüşmə İstəyin.